Câu chuyện

Thông tin dự án

Dự án :

Khách hàng :

Loại hình thiết kế : Nhà mặt đất

Diện tích : 80m2

Chi phí đầu tư :

Bản thiết kế