Giới thiệu

Thông tin dự án

Dự án : Evelyne Gardens, Park City

Khách hàng :

Loại hình thiết kế : Nhà mặt đất

Diện tích : 70 m2