Giới thiệu

Thông tin dự án

Dự án : Phòng phám AEGIS Home Clinic

Khách hàng :

Loại hình thiết kế : Văn phòng

Diện tích : 500 m2