Giới thiệu

Thông tin dự án

Dự án : Văn phòng tập đoàn Intracom

Khách hàng : Tập đoàn Intracom

Loại hình thiết kế : Văn phòng

Diện tích :