Mô tả

Thông tin dự án

Dự án :

Khách hàng :

Loại hình thiết kế : Căn hộ chung cư

Diện tích :

Bản thiết kế

Sơ đồ thiết kế