Câu chuyện

Thông tin dự án

Dự án : Nhà ống

Khách hàng : Anh Vĩnh

Loại hình thiết kế : Kiến trúc & xây dựng

Diện tích : 80m2

Chi phí đầu tư :

Bản thiết kế