Câu chuyện

Thông tin dự án

Dự án : Nhà phố Lâm Đồng

Khách hàng :

Loại hình thiết kế : Nhà mặt đất

Diện tích : 120m2

Chi phí đầu tư :

Bản thiết kế

Sơ đồ thiết kế