Câu chuyện

Thông tin dự án

Dự án :

Khách hàng :

Loại hình thiết kế : Căn hộ chung cư

Diện tích :

Chi phí đầu tư : 143000000

Hoàn thiện & bàn giao