Câu chuyện

Thông tin dự án

Dự án : Thống Nhất Complex

Khách hàng :

Loại hình thiết kế : Căn hộ chung cư

Diện tích : 130m2

Chi phí đầu tư :

Bản thiết kế