Câu chuyện

Thông tin dự án

Dự án : Biệt thự

Khách hàng : Lê Vũ Nhật

Loại hình thiết kế : Biệt thự

Diện tích : 330m2

Chi phí đầu tư :

Bản thiết kế