Câu chuyện

Thông tin dự án

Dự án :

Khách hàng : Anh Phong

Loại hình thiết kế : Kiến trúc & xây dựng

Diện tích :

Chi phí đầu tư :

Bản thiết kế

Sơ đồ thiết kế